በአዲስ አበባ ለብዙ አምታት አዲስ አመት መሆኑን ለማብሰር አበባይሾይ ይጨፈር ነበር ከቅርብ ግዜ ወዲ ወያኔ ባሰማራልቸው ሰላዮች ምክንያት አሸንዳ አሸንዳ ሆናል

https://www.youtube.com/watch?v=1yEFJC9BCuA

Advertisements